Maak gebruik van de subsidieregeling praktijkleren

24-07-2019

De Subsidieregeling praktijkleren (in werking vanaf 1 januari 2014 en loopt tot en met 2023) heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Bedrijven komen in aanmerking voor subsidie als zij aan een leerling/student/deelnemer uit een van de volgende sectoren een praktijkleerplaats of werkleerplaats bieden:

Vmbo

Leerlingen die een leerwerktraject volgen voor een basisberoepsgerichte leerweg; Dit traject is specifiek gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.

Mbo

Deelnemers aan een mbo-opleiding, voor zover het om een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gaat. Let op: deelnemers aan een beroeps opleidende leerweg (BOL) vallen niet onder de
subsidieregeling. Dit geldt eveneens voor deelnemers aan de Derde Leerweg, EVC-trajecten en specifieke maatwerkopleidingen.

VSO

De leerlingen staan als daadwerkelijk schoolgaand ingeschreven aan een school voor voortgezet speciaal onderwijs en volgen onderwijs in het laatste schooljaar.

PRO

De leerlingen staan als daadwerkelijk schoolgaand aan een school voor praktijkonderwijs en volgen onderwijs in het laatste schooljaar.

Entree in het vmbo

De leerlingen volgen een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs. Deze is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

Hbo

Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen die binnen de sectoren gezondheidszorg, gedrag en maatschappij, techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt. Let op: niet in aanmerking komen het begeleiden van een student die een voltijd hbo-opleiding volg of een duaal- of deeltijdtraject in een andere sector dan genoemde sectoren. Ook afstudeerstages komen niet in aanmerking voor subsidie.

Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO.

Meer informatie hierover kunt ook vinden onder: www.rvo.nl/praktijkleren


Stuur uw praktijkleer-overeenkomst op ter beoordeling

Tot en met 16 september 2019 kunnen de subsidie-aanvragen worden ingediend voor het studiejaar 2018-2019. Hiervoor moet een praktijkleer-overeenkomst (tussen werkgever, school en leerling) in uw bezit zijn. Indien één van de bovengenoemde situaties van toepassing is kunt u vóór 1 september a.s. de praktijkleer-overeenkomst ter beoordeling naar ons toesturen (indien wij deze nog niet van u ontvangen hebben). Wij kunnen de aanvraag voor de subsidie voor u indienen.

Meer informatie

Als u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon op de personeels- en salarisadministratie Stolp+KAB +31 71 3315200 of per mail naar salaris@stolpkab.nl.

Producten & Diensten

Onze mensen