Stolp+KAB overhandigt cheque aan Stichting Hospice Amandi

02-03-2018

In december 2017 heeft Stolp+KAB een grootschalig onderzoek onder klanten uitgevoerd, waarbij de tevredenheid over onze dienstverlening op diverse fronten werd gemeten. Het aantal ingevulde enquêtes was boven onze verwachting. Als dank voor ieders medewerking doen wij een donatie aan Stichting Hospice Amandi en ADO Den Haag in de Maatschappij.

Uitreiking cheque

Het bedrag naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek is € 1000 per goed doel. Woensdag 28 februari werd de cheque door John Kret, namens de directie van Stolp+KAB, overhandigt aan de voorzitter en de coördinator van Hospice Amandi op ons kantoor in Roelofarendsveen. Amandi is een uniek hospice in oprichting in de gemeente Kaag en Braassem. Medio 2019 hoopt Amandi haar deuren in Nieuwe Wetering te openen. De donatie komt hier goed bij van pas.

Over Hospice Amandi

Hospice Amandi biedt mensen in hun laatste levensfase een gastvrij (t)huis met een warme, veilige omgeving met aandacht voor de wensen en behoeften van de gasten en hun naasten. Uitgangspunt hierbij is dat de gasten zo lang mogelijk zelfstandig blijven en samen met hun naasten, met behoud van eigen waarde(n), vorm en inhoud kunnen geven aan hun levenseinde.

Tevens verwelkomt Hospice Amandi in de toekomst gasten, die niet gaan overlijden, maar ten gevolge van een trauma of een plots opgetreden ziekte hun zelfstandigheid tijdelijk kwijt zijn. Zij ontvangen dezelfde zorg. Bij hen is deze zorg bedoeld als overbrugging tussen een ziekenhuisopname en de terugkeer naar huis. Ook kunnen mantelzorgers tijdelijk ontlast worden door opname van hun langdurig zieke partner (respijtzorg). Bekijk voor meer informatie: www.hospiceamandi.nl.