Rechtsherstel box 3

08-09-2022

De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 dat de box 3-heffing in strijd is met Europees recht. Volgens de Hoge Raad moet aangesloten worden bij de werkelijke rendementen in plaats van de forfaitaire rendementen. Dit betekent niet dat de compensatie voor andere belastingplichtigen alleen op dat werkelijke rendement gebaseerd kan en mag worden. De Hoge Raad heeft opgemerkt dat de omvang van deze compensatie naar redelijkheid moet worden vastgesteld.

De nadere uitwerking is inmiddels ook bekend. Is bezwaar gemaakt tegen de box 3-heffing? Of zijn aanslagen voor de jaren vanaf 2017 nog niet definitief aan u opgelegd op 24 december 2021? Of stond daar nog bezwaar of beroep tegen open? Dan worden uw hat aanslagen aangepast dan wel opgelegd op basis van de zogenaamde forfaitaire spaarvariant.

Forfaitaire spaarvariant

In deze spaarvariant wordt de belasting berekend op basis van de werkelijke verdeling tussen uw spaargeld en beleggingen. Het spaargeld wordt belast op basis van de actuele spaarrente (van 0,25% in 2017 tot 0,01% in 2021), de rente op uw schulden worden in aftrek toegestaan op basis van de hypotheekrente (van 3,43% in 2017 tot 2,46 in 2021) en de overige vermogensbestanddelen wordt belast op basis van een geldend meerjarig rendement (van 5,39% in 2017 tot en met 5,69% in 2021).

U hoeft zelf geen actie te ondernemen. Het rechtsherstel vindt geautomatiseerd plaats. Het is echter nog niet duidelijk of de rechter de nu toegepaste “spaarvariant” wel toestaat.

Bezwaar maken

Is het werkelijk behaalde rendement lager dan het op basis van de spaarvariant veronderstelde rendement, en wilt u de verdere (gerechtelijke) ontwikkelingen afwachten, dan dient binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag (pro forma) bezwaar te worden gemaakt tegen de opgelegde aanslag/beschikking.

Is geen (tijdig) bezwaar gemaakt en staan uw aanslagen al onherroepelijk vast? Dan is op dit moment nog niet volledig duidelijk of uw aanslagen verlaagd gaan worden als uw werkelijke rendement lager was dan het forfaitaire rendement. Op basis van huidige berichtgeving lijkt het er echter op dat geen enkele compensatie gaat plaatsvinden.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag.

Producten & Diensten