Afdeling Lonen

Op de afdeling Lonen verzorgen we uw personeels- en salarisadministratie. Het berekenen van bruto-nettolonen rekeninghoudend met allerlei variabelen behoort tot onze dagelijkse taken. Daarnaast speelt personeelsbeleid een grote rol. Door de uitgebreide kennis die wij hebben van arbeidsrecht, sociale verzekeringen, sociaal verzekeringsrecht en loonbelastingen voorzien we u als ondernemer óf medewerker in duurzame adviezen. We werken hierin uiteraard veel samen met de afdeling Juridisch/HRM.

“Wet- en regelgeving wijzigt, uw uitdagingen veranderen en ons werk krijgt een steeds socialer karakter. Het loonteam is zeer betrokken, anticipeert snel op actuele ontwikkelingen en doet met plezier een stapje extra voor u.”

Bianca
Patrick

Producten & Diensten