News

Special Lonen 2023

11-01-2023

De Special Lonen 2023 is een handig naslagwerk voor u als werkgever of als hr-medewerker.Deze special bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga.Tevens bevat deze editie informatie over bijvoorbeeld de auto van de zaak, de thuiswerkvergoeding, de WKR en de transitievergoeding.Klik hier voor de Special Lonen

Read on

Applying for a Horizon 2020 grant: how does it work?

05-12-2018

Horizon2020 is the European grant programme for Research and Innovation in Europe. It is the successor to the Seventh Framework Programme (FP7) and runs from 2014 to 2020. In launching this project, the European....

Read on

We can assist you with international issues

02-11-2017

You might want to work in the Netherlands with your foreign company, or the other way around: would you like to cross over the border with your Dutch company? Through our global partner network, at Stolp+KAB you’re....

Read on