Sponsorbeleid

Sponsorbeleid

Met onze kennis en expertise ondersteunen en stimuleren wij cliënten en maatschappelijke doelen bij het bereiken van goede prestaties. Ons doel is om middels sponsoring een bijdrage te leveren aan sport, cultuur en maatschappelijk ondernemen. We hanteren hierbij de volgende criteria:

 • De sponsoring moet verbonden zijn aan sport, cultuur of maatschappelijk ondernemen.
 • Er dient duidelijk te worden aangegeven wat de te leveren prestatie is van beide partijen.
 • Stolp+KAB sponsort geen individuen, maar uitsluitend organisaties, teams of evenementen.
 • Wij sponsoren geen sporten of evenementen met een hoog risicogehalte.
 • Stolp+KAB ondersteunt geen organisaties of evenementen die op welke wijze dan ook een relatie hebben met de thema’s alcohol of drugs.
 • Wij sponsoren geen organisaties die op enige wijze discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sexe of politieke overtuiging.

Aanvragen voor sponsoring worden uitsluitend schriftelijk of via e-mail in behandeling genomen. Het opsturen van een sponsoraanvraag is geen garantie voor het toekennen van sponsoring, ook al voldoet uw aanvraag aan alle criteria. Binnen vier weken krijgt u van ons bericht.

Aandachtspunten sponsoraanvraag

 • Naam van de organisatie en contactpersoon;
 • korte beschrijving van de organisatie en het doel van de sponsoring;
 • naam van het evenement en een korte beschrijving;
 • namen van de andere sponsoren;
 • motivatie van de sponsoraanvraag;
 • de tegenprestatie.

Meer informatie

Mochten er onduidelijkheden zijn omtrent het sponsorbeleid van Stolp+KAB, kunt u contact met ons opnemen via info@stolpkab.nl.

Producten & Diensten