Informatie en checklist aangifte Inkomstenbelasting 2021

18-02-2022

Binnenkort dient u de aangifte Inkomstenbelasting 2021 in te leveren bij de Belastingdienst. Wij hebben een handige checklist voor u samengesteld om dit proces te vergemakkelijken. Deze heeft een algemeen karakter en is bedoeld als hulpmiddel. Om uw aangifte inkomstenbelasting te kunnen opstellen hebben wij uw volledige en juiste gegevens nodig.

Machtiging VIA

Vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheid om de gegevens uit de “Vooraf Ingevulde Aangifte” inkomstenbelasting (hierna: VIA) van de Belastingdienst in te lezen in ons aangifteprogramma. Hiervoor hadden wij van u een doorlopende machtiging nodig. 

De Belastingdienst biedt per 1 september 2021 de mogelijkheid om een doorlopende machtiging aan te vragen. Wij hebben dit voor u gedaan. Voorwaarde was wel dat wij van u de machtigingscode voor 1 december 2021 hadden ontvangen en geactiveerd.

Gaan wij elke jaar aan u een doorlopende machtiging aanvragen?

Nee, als wij vóór 1 december 2021 de doorlopende machtiging hebben geactiveerd, verlengd de Belastingdienst automatisch de VIA voor het huidige belastingjaar (2021) en voor de komende jaren.Wanneer de machtiging is geactiveerd, kunt u deze op elk moment weer intrekken. Hiervoor gebruikt u de registratie met intrekkingscode.

U heeft niet of te laat de machtigingscode afgegeven?

Wanneer wij de machtigingscode niet van u hebben ontvangen, zullen wij bij de Belastingdienst demachtiging voor het belastingjaar 2021 aanvragen. Daarnaast zullen wij opnieuw de doorlopende machtiging voor u aanvragen.

Wat kunt u doen?

Nadat wij hebben aangevraagd bij de Belastingdienst de VIA 2021 en de doorlopende VIA, ontvangt u doorgaans binnen tien werkdagen van de Belastingdienst een brief met daarin de machtigingscodes. In verband met de beperkte geldigheidsduur van de codes, vragen wij u na ontvangst deze per omgaande door te sturen naar uw relatiebeheerder of aangifte@stolpkab.nl.

Meer informatie

Bekijk de checklist of download de PDF-versie, zodat u het document kunt printen. Mocht u vragen hebben omtrent aanlevering van uw stukken of over de aangifte Inkomstenbelasting in het algemeen dan kunt u contact met ons opnemen via +31 71 3315200 (Roelofarendsveen) of +31 70 3209355 (Voorburg).

Producten & Diensten

Onze mensen