Box 3 heffing over 2017 en 2018 in strijd met eigendomsrecht en discriminatieverbod

18-02-2022

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat de forfaitaire vermogensrendementsheffing in box 3 over de jaren 2017 en 2018 in strijd is met het eigendomsrecht en discriminatieverbod.  

De Hoge Raad geeft aan dat niet het forfaitaire rendement in de belastingheffing diende te worden betrokken maar het werkelijke rendement. Wat onder werkelijk rendement wordt verstaan is nu nog niet duidelijk. Verder is nog niet helder wat de gevolgen van deze uitspraak zijn voor de jaren na 2018 en voor de reeds opgelegde aanslagen. Het wachten is op een reactie van de politiek. In de aangifte inkomstenbelasting 2021 zijn de gevolgen van de Hoge Raad uitspraak nog niet verwerkt. Deze kan daarom nog wijzigen.

Wat kunt u doen?

Wanneer u een definitieve aanslag inkomstenbelasting ontvangt en hierin is opgenomen een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen, dan vernemen wij dat graag van u.

Op basis van de dan bekende gegevens kunnen wij nagaan of bezwaar tegen de aanslag gemaakt dient te worden. Aandachtspunt: het maken van bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekenen plaatsvinden. Om tijdig bezwaar te maken, vragen wij u om direct na ontvangst van de definitieve aanslag, contact met ons op te nemen.

Producten & Diensten

Onze mensen