Nieuws

Update Special Lonen juni 2021

24-06-2021

Deze update van de special bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga. Tevens bevat deze editie actuele cijfers en informatie over de auto van de zaak, de mogelijkheden voor het vergoeden van kosten voor thuiswerken, de WKR, de Wet compensatie transitievergoeding en de Wet DBA.Hoofdstuk 7 tot en met 10 in deze special gaan in op diverse coronagerelateerde maatregelen.Mocht u vragen hebben over de nieuwsbrief dan kunt....

Lees meer

Nieuwsbrief juni 2021

15-06-2021

1. Meer duidelijkheid over berekenen btw bij commissarisIn welke gevallen moet een commissaris of andere toezichthouder btw berekenen over de toezichthoudende taken die hij uitvoert? De staatssecretaris van....

Lees meer

Kabinet verlengt steunpakket corona voor bedrijven

01-06-2021

Het kabinet verlengt het financiële steunpakket met drie maanden (juli t/m september) voor ondernemers die getroffen zijn door corona. Een van de maatregelen is dat ondernemers een jaar later (1 oktober 2022) en....

Lees meer

#IkBlijf bij ADO Den Haag

01-04-2021

Stolp+KAB blijft hoofdsponsor van ADO Den Haag. Als dank van de club kregen Erwin & Michaël deze shirts overhandigd.

Lees meer

Advieswijzer Voordelen Loonkosten 2021

30-03-2021

Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit is vastgelegd in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De tegemoetkoming bestaat uit een vast....

Lees meer

Nieuwsbrief maart 2021

15-03-2021

1. TVL in tweede kwartaal naar 100%De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt opnieuw verhoogd. Voor het tweede kwartaal van dit jaar, dus voor de maanden april tot en met juni, gaat een vergoeding gelden van 100% van de vaste lasten. Dit heeft het kabinet vrijdag 12 maart bekendgemaakt.TVL De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die vanwege de coronacrisis een omzetdaling ondervinden van minstens 30%. Sinds 1 januari is de tegemoetkoming verhoogd naar 85%, vanaf 1 april dus naar 100%.Vergoeding op basis van branchecijfers Voor de omvang van de vaste lasten van....

Lees meer

Producten & Diensten

Onze mensen