Subsidie aanvragen via Horizon 2020: hoe werkt het?

12-04-2018

Horizon2020 is het Europese subsidieprogramma voor Onderzoek en Innovatie in Europa. Het is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7) en loopt van 2014 tot en met 2020. Met het project willen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie in het bedrijfsleven en de academische wereld stimuleren. Het programma biedt kansen voor bedrijven én zelfstandigen. In totaal is er zo'n €80 miljard subsidiegeld beschikbaar gesteld, welke is opgeknipt in budgetten per jaar, type project en onderwerp.

Subsidie aanvragen

Voor deelname aan Horizon 2020 moet u als ondernemer of organisatie een complex proces doorlopen. Allereerst dient u uw organisatie te registreren bij de Europese Commissie, vervolgens kunt u een openstaande 'call' selecteren die aansluit bij uw project. Veel calls staan alleen open voor een internationaal samenwerkingsverband, reserveer dus voldoende tijd voor het vormen van een consortium. Daarna dienen er een projectvoorstel en een -begroting opgesteld te worden, waarna uw aanvraag wordt beoordeeld. 

Wij helpen u op weg

De specialisten van Stolp+KAB zijn bekend met de diverse financiële uitgangspunten die bij het aanvragen van een subsidie komen kijken. Ook het opstellen van Financial Statements en het afgeven van een Certificate on the Financial Statements (CFS) behoort tot de mogelijkheden. Neem voor een vrijblijvende afspraak contact met ons op via horizon2020@stolpkab.nl of bel +31 70 3209355 (Voorburg).