Innovatie

Loonkosten in 2015 maar licht gestegen

04-08-2016

De loonkosten per gewerkt uur zijn in 2015 slechts 0,6% gestegen, de kleinste stijging in twintig jaar. Dit komt vooral door lagere werkgeverspremies met betrekking tot het pensioen. Mogelijk zijn de loonkosten in uw bedrijfstak zelfs gedaald. Lees er meer over in dit artikel.Loonkosten per gewerkt uurDe stijging van de loonkosten per gewerkt uur was vorig jaar het grootst in de bedrijfstak informatie en communicatie: 2,9%. In deze bedrijfstak zijn de werkgeverspremies gestegen, terwijl die in alle overige bedrijfstakken daalden. Ook in de zorg en in het onderwijs was de....

Lees meer

Bekijk de nieuwe website van Audit To Be

05-07-2016

Audit To Be is de controlepraktijk van Stolp+KAB, gevestigd in Voorburg. De specialisten van Audit To Be voegen een stukje zekerheid toe aan financiële overzichten, met name door de uitvoering van....

Lees meer

Heeft u als ondernemer uw bankzaken op orde?

22-06-2016

Bij Stolp+KAB vinden we het belangrijk om onze dienstverlening continu te verbeteren en uit te breiden. Ons partnership met Van der Voort Bedrijfsadvies is daar een uitstekend voorbeeld van. Eigenaar Frank van der....

Lees meer

Welkom bij Stolp+KAB adviseurs en accountants

22-12-2015

Per 1 januari 2016 is er iets moois ontstaan. Stolp Adviseurs en Accountants en Kab West Accountants & Belastingadviseurs zijn samengesmolten tot Stolp+KAB adviseurs en accountants. Deze krachtenbundeling maakt onze....

Lees meer