Innovatie

Nieuwsbrief januari 2020

14-01-2020

1. Hoeveel mag u in 2020 belastingvrij schenken?Als u wilt, kunt u ook dit jaar weer belastingvrij schenken. De meest gebruikte vrijstelling, die voor schenkingen aan de kinderen, is verhoogd naar € 5.515 per kind. De algemene vrijstelling bedraagt in 2020 € 2.208.Vrijstelling per jaar De vrijstelling geldt per kalenderjaar. Een schenking in december 2019, bijvoorbeeld met kerst, staat een wederom vrijgestelde schenking in januari van dit jaar dus niet in de weg.Kleinkinderen Voor schenkingen aan uw kleinkinderen geldt geen specifieke vrijstelling. Wel kunt u dan gebruikmaken....

Lees meer

Special Lonen 2020

08-01-2020

De Special Lonen 2020 is een handig naslagwerk voor u als werkgever, hr-medewerker of adviseur.Deze uitgave bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen,....

Lees meer

Gebruikelijk loon dga verhoogd

06-01-2020

Als dga moet u jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen uit uw bv. Dit gebruikelijk loon is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 46.000.VerhogingDe vaststelling van het gebruikelijk loon op....

Lees meer

Nieuwsbrief november 2019

13-11-2019

1. WAB: checklist voor nieuwe arbeidsmarktregelsDoor de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert er per 1 januari 2020 een aantal zaken als het gaat om het arbeidsrecht.De Rijksoverheid heeft....

Lees meer

NEXT STEP Event 2019 Bedrijfsoverdracht

29-10-2019

Op dinsdag 15 oktober jl. organiseerde Stolp+KAB adviseurs en accountants voor de tweede keer het succesvolle NEXT STEP event. Gedurende deze middag werden klanten en relaties meegenomen in de complexe materie van....

Lees meer

Nieuwsbrief oktober 2019

08-10-2019

1. Nieuwe arbeidsmarktregels en tijdelijke contractenVanwege de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 veranderen de regels voor opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Hoe zit dat?Wat zijn de huidige regels (2019)? Sinds 1 juli 2015 mogen er drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een periode van twee jaar worden gegeven. Bij de vierde arbeidsovereenkomst in de reeks, of bij overschrijding van de maximale periode van twee jaar, wordt de overeenkomst dan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Let op: alleen als de periode tussen twee....

Lees meer