Innovatie

Nieuwsbrief oktober 2019

08-10-2019

1. Nieuwe arbeidsmarktregels en tijdelijke contractenVanwege de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 veranderen de regels voor opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Hoe zit dat?Wat zijn de huidige regels (2019)? Sinds 1 juli 2015 mogen er drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een periode van twee jaar worden gegeven. Bij de vierde arbeidsovereenkomst in de reeks, of bij overschrijding van de maximale periode van twee jaar, wordt de overeenkomst dan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Let op: alleen als de periode tussen twee....

Lees meer

Prinsjesdag 2019: de plannen voor uw bedrijf

20-09-2019

De Miljoenennota en het Belastingplan 2020 zijn op Prinsjesdag gepresenteerd. Wat betekenen die plannen voor u en uw bedrijf? Een greep uit de kabinetsplannen:Toptarief vennootschapsbelasting blijft 25% in 2020....

Lees meer

Maak gebruik van de subsidieregeling praktijkleren

24-07-2019

De Subsidieregeling praktijkleren (in werking vanaf 1 januari 2014 en loopt tot en met 2023) heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een....

Lees meer

Convenant Horizontaal Toezicht

03-04-2019

Stolp+KAB heeft het Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst gesloten. Het Convenant Horizontaal Toezicht is tot stand gekomen omdat de Belastingdienst vertrouwen heeft in de kwaliteit die Stolp+KAB....

Lees meer

Meld u 1 juni aan voor de nieuwe kleineondernemersregeling

02-04-2019

U kunt zich vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de kleineondernemersregeling. Aanmelden is nodig, omdat de regeling per 2020 wordt gewijzigd. Wilt u de regeling vanaf 2020 gebruiken, zorg dan dat uw....

Lees meer

Wat betekent de Brexit voor uw onderneming?

07-03-2019

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft btw-gevolgen als u zakendoet met Britse afnemers of leveranciers. Deze gevolgen zijn het grootst als het VK op 29 maart uittreedt zonder verdere afspraken met de EU ('no deal'). Wat zijn dan de belangrijkste veranderingen en hoe kunt u zich daarop voorbereiden?U verkoopt goederen aan het VKBij een no deal bent u over een levering aan een zakelijke afnemer in het VK geen btw in Nederland verschuldigd. In plaats van een 'intracommunautaire levering' (wanneer u vanuit Nederland goederen naar ondernemers in....

Lees meer